مقاله بررسی تاثیر شرایط قرق و چرا بر متوسط درصد، سرعت و زمان جوانه زنی بذر Atriplex canescens که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شرایط قرق و چرا بر متوسط درصد، سرعت و زمان جوانه زنی بذر Atriplex canescens
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Atriplex canescens
مقاله قرق
مقاله چرا
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله زمان جوانه زنی
مقاله درصد جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه متوسط سرعت و زمان جوانه زنی بذور Atriplex canescens تحت شرایط قرق و غیر قرق در مراتع قطعه ۴ زرند شهریار دو سایت همسال قرق شده و قرق نشده هر یک به مساحت ۴۰۰ و ۱۰۰۰ انتخاب و در اواخر پاییز ۱۳۸۸، پس از جمع آوری بذور از تعداد ۱۰ بوته معرف از هر سایت و خشک کردن طبیعی بذور (۴ روز در جلوی آفتاب) صفات متوسط درصد جوانه زنی، مدت و سرعت جوانه زنی به شکل آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T مستقل صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که متوسط درصد، مدت و سرعت جوانه زنی بذور دو سایت دارای تفاوت معنی داری نیستند، به عبارت دیگر بذور دو سایت قرق شده و قرق نشده از لحاظ این صفات شبیه هم بودند.