مقاله بررسی تاثیر شبکه برق بر تحلیل ریسک آتش سوزی شبکه خطوط لوله سوخت مطالعه موردی: کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بحران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شبکه برق بر تحلیل ریسک آتش سوزی شبکه خطوط لوله سوخت مطالعه موردی: کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطوط لوله مدفون سوخت
مقاله درخت منطقی
مقاله حریق
مقاله GIS
مقاله خطوط برق هوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی ثانی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح علی آبادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه رفتار شبکه خطوط لوله مدفون انتقال سوخت نسبت به وقوع زلزله های احتمالی مشکوک است، احتمال خسارت های مستقیم و غیر مستقیم بالایی بر این شبکه وجود دارد. زیرساخت مذکور یکی از مهم ترین شریان ها در محیط های شهری محسوب می شود. از این رو بررسی آنالیز عملکرد لرزه ای این خطوط بسیار حایز اهمیت است. در شهر کرمانشاه، سه مسیر خطوط لوله مدفون سوخت رسانی از زیر شهر عبور می کند. به منظور انجام برآورد خسارت لرزه ای خطوط لوله مدفون سوخت شهر کرمانشاه از برنامه تحلیل خسارت خطوط لوله نوشته شده در محیط نرم افزار (GIS) استفاده شده است. در این برنامه به طور خودکار، پارامترهای لرزه خیزی منطقه ( PGAو PGV)، تعداد نشت و شکست، تعداد اشتعال، مساحت منطقه تحت تاثیر آتش و انفجار، تعداد جمعیت در معرض آتش و انفجار و تعداد واحدهای در معرض آتش و انفجار پس از زلزله محاسبه گشت. در انتها نقشه ریسک منطقه در سه حالت خرابی شبکه خطوط برق هوایی، برای هر سناریو آنالیز شد و نتایج سه حالت جرقه در اثر شبکه برق به صورت کمی و گرافیکی با یکدیگر مقایسه شدند. در نقشه ریسک منطقه، اثر شبکه برق در کاهش و افزایش میزان خسارات وارده به منطقه بسیار آشکار بود؛ به گونه ای که تعداد اشتعال های وارده به خطوط لوله سوخت شهر کرمانشاه پس از مقاوم سازی شبکه برق، در سناریوی اول از ۲۱ به ۲ اشتعال و برای سناریوی دوم از ۲ به صفر اشتعال تقلیل یافت.