مقاله بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (.Borago officinalis L) در شرایط هیدروپونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (.Borago officinalis L) در شرایط هیدروپونیک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلیکون
مقاله کشت هیدروپونیک
مقاله گاوزبان دارویی (.Borago officinalis L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاری شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: آیریان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی فاکتورهای مختلف بر بهبود رشد و نمو گیاهان دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله این فاکتورها عناصر معدنی می باشند. هدف از این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف سیلیکون بر خصوصیات آناتومیکی و برخی پارامترهای رشد گیاه گاوزبان دارویی در شرایط کشت هیدروپونیک می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف سیلیکون بر خصوصیات آناتومیکی اپی درم وسلول روزنه و برخی پارامترهای رشد گیاه گاوزبان از جمله سنجش میزان رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین بررسی شد. بدین منظور آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با اعمال سطوح مختلف سیلیکون شامل ۰، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ میلی مولار در چهار تکرار به صورت کشت هیدروپونیک در شرایط گلخانه اجرا شد.
نتایج: نتایج نشان داد که گیاهانی که تحت تیمار ۱٫۵ میلی مولار سیلیکون بودند بیشترین طول و عرض روزنه و شاخص روزنه نسبت به شاهد و دیگر تیمار ها داشتند. همچنین تیمار ۱٫۵ میلی مولار سیلیکون تاثیرات مثبتی بر وزن تر اندام هوایی و محتوای کلروفیل کل نشان داد. با این وجود غلظت های بالای سیلیکون تاثیر منفی در رشد و صفات آناتومیکی گیاه داشت.
نتیجه گیری: بر اساس بررسی نتایج پارامتر های فیزیولوژیکی و آناتومیکی، اثرات مثبت سیلیکون بر گیاه گاوزبان تنها در غلظت مناسب و قابل تحمل برای گیاه مشاهده می شود.