مقاله بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب (پسته، خرما، سیب و مرکبات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب (پسته، خرما، سیب و مرکبات)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک درآمدی
مقاله سیاست های حمایتی
مقاله محصولات باغی
مقاله هزینه تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی راد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشور از جهت تولید و مزیت نسبی، نیاز به توجه و تمرکز بیشتر و انجام سیاست های حمایتی اصولی منجر به تقویت و پایداری جایگاه بخش باغبانی در ایران و جهان می گردد. دراین مطالعه به طور خاص و هدفمند به بررسی میزان تاثیر حمایت از تولیدکننده با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننده و نیز تاثیر این شاخص بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه های تولید در این بخش پرداخته شد. شاخص حمایت از تولیدکننده در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۶۸، برای محصولات منتخب باغی (سیب، خرما، مرکبات و پسته) محاسبه و اثر این شاخص برریسک درآمدی با استفاده از معیار ccv بررسی شد و نتایج نشان داد که به طور متوسط حمایت ها توانسته اند ریسک درآمدی را برای محصولات خرما، پسته، سیب و مرکبات به ترتیب ۵، ۰٫۵۲، ۱۱٫۵ و %۳۱٫۰۹۶ کاهش دهند. تاثیر حمایت ها بر هزینه تولید نیز با برآورد تابع هزینه تولید محصولات و محاسبه کشش ریسک درآمدی و در نظر گرفتن تاثیر حمایت ها بر ریسک درآمدی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که هزینه تولید خرما، پسته، سیب و خرما به ترتیب ۰٫۴، ۰، ۰٫۰۴ و ۰٫۰۵ کاهش پیدا کرده است.