مقاله بررسی تاثیر سوپرمینت (اسانس نعناع) بر میزان دردهای شکمی پس از عمل کولونوسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سوپرمینت (اسانس نعناع) بر میزان دردهای شکمی پس از عمل کولونوسکوپی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نعناع
مقاله کولونوسکوپی
مقاله دردهای شکمی
مقاله سوپرمینت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خداداد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی فر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: غیورمبرهن مجید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کولونوسکپی روشی تهاجمی است که برای بیمار به ویژه کودکان ناراحت کننده و دردناک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر تجویز قطره خوراکی سوپرمینت (اسانس نعناع) بر درد و رضایتمندی بیمار پس از عمل کولونوسکوپی بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۰۱ بیمار کاندید عمل کولونوسکوپی به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به گروه شاهد (۵۰ نفر) دارویی تجویز نشد. به گروه مورد (۵۱ نفر)، ۲۰ قطره خوراکی سوپرمینت ۳۰ دقیقه قبل از کولونوسکوپی خورانده شد. پس از عمل کولونوسکوپی با استفاده از پرسشنامه استاندارد میزان درد و رضایتمندی بیمار بررسی شد. داده ها توسط آزمون توصیفی و تحلیلی (t-test) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین میزان دردهای شکمی در گروه شاهد ۰٫۵۲۷±۲٫۵۰۰ و در گروه مورد ۰٫۴۹۱±۱٫۶۲۵ از نمره ۱۰ بود (P<0.05). در گروه شاهد ۸% اطفال و در گروه مورد ۱۷٫۶% اطفال با درجه عالی رضایت داشتند. در گروه مورد میانگین درجه رضایت بیماران ۰٫۵۶۶±۲٫۶۰۷ و در گروه شاهد ۰٫۳۸۹±۱٫۸۳۳ بود (P<0.05). زمان کولونوسکپی در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (P<0.05).
نتیجه گیری: تجویز اسانس نعناع به کودکان قبل از عمل کولونوسکوپی باعث کاهش دردهای شکمی و افزایش رضایتمندی بیمار پس از عمل کولونوسکوپی می شود.