مقاله بررسی تاثیر سولفات منیزیم وریدی بر میزان درد پس از عمل جراحی سزارین تحت بیحسی نخاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سولفات منیزیم وریدی بر میزان درد پس از عمل جراحی سزارین تحت بیحسی نخاعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی حسی نخاعی
مقاله درد بعد از عمل جراحی
مقاله سولفات منیزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالحواریه سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: منیزیم آنتاگونیست رسپتور NMDA و بلوک کننده کانال کلسیم میباشد و در بیدردی نقش دارد. هدف این مطالعه برآورد قابلیت بی دردی حول و حوش عمل انفوزیون منیزیم سولفات در بیماران تحت سزارین الکتیوبابیحسی نخاعی است.
روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور، پس از تایید کمیته اخلاق، ۶۸ بیمار کاندید سزارین الکتیو با بیحسی نخاعی، به دو گروه تقسیم شدند، گروه منیزیم (M)، منیزیوم سولفات وریدی به میزان ۵۰ mg/kg به عنوان دوز بولوس و سپس ۱۰ mg/kg/h در طی جراحی به صورت انفوزیون پیوسته دریافت نمودند و گروه کنترل (S)به همان میزان سالین ایزوتونیک دریافت نمود، هر دو گروه به طور کامل مانیتور شده و اطلاعات در خصوص فشار خون، ضربان قلب و عوارض جانبی و شدت درد(VAS)  برای ۲۴ ساعت در بخش ثبت گردید. بیماران با ۴-۶ VAS، شیاف دیکلوفناک سدیم (۱۰۰mg) دریافت نمودند و بیماران با ۷-۱۰ VAS آمپول عضلانی دیکلوفناک سدیم (۷۵mg) گرفتند، در هر بیمار میزان مصرف دیکلوفناک گزارش شد. اسکور درد و بروز لرز و تهوع و استفراغ، بلافاصله پس از عمل و در ۳۰ دقیقه و ۱، ۲ و ۴ و ۸ و ۲۴ ساعت بعد از عمل ثبت گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری مورد نیاز تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: شدت درد پس از عمل در گروه منیزیم سولفات در ۲ و ۲۴ ساعت پس از عمل کمتر از گروه کنترل بود (۰٫۰۵>(P. دوز دیکلوفناک مصرفی در گروه منیزیم به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود ۵۴±۱۳۷ در مقابل۶۷±۲۳۱ (۰٫۰۰۵>P).
نتیجه نهایی: تجویز وریدی سولفات منیزیم در طی سزارین در بیماران تحت بیحسی نخاعی، مصرف مسکن بعد از عمل را کاهش داده و درد بعد از عمل را بهبود می بخشد.