مقاله بررسی تاثیر سودآوری نسبی شرکت ها بر حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سودآوری نسبی شرکت ها بر حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودآوری نسبی
مقاله اخبار صنعت
مقاله حساسیت بازده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردستانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تاثیر می گذارد. سودآوری نسبی تحت تاثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت ها تاثیر می گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تاثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجه رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات ۱۳۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ مورد تحلیل قرار گرفت. الگوهای رگرسیون بر اساس داده های ترکیبی برآورد شد.بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینه نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.