مقاله بررسی تاثیر سناریوهای ایفای نقش بر تغییر خلق و همدلی دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سناریوهای ایفای نقش بر تغییر خلق و همدلی دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همدلی
مقاله خلق
مقاله ایفای نقش
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدی نشاط مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لشکردوست حسین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی چهر محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب، ترس و نگرانی، سطح خلق و میزان همدلی دانشجویان با بیماران مبتلا به اختلالات روانی را دچار اشکال می کنند آن قدر که در خواب نیز رویای مواجهه با بیماران را دارند. این پژوهش به منظور ارزیابی کاربرد سناریوهای ایفای نقش بر تغییر خلق و همدلی دانشجویان با بیمار در بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع شبه تجربی بود. جامعه پژوهش این مطالعه را ۱۸ نفراز دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در طول یک ترم تحصیلی تشکیل دادند. ۹ مصاحبه بررسی وضعیت روان دو نفره پرستار- بیمار به روش ایفای نقش توسط دانشجویان برگزار شد. با استفاده از پرسش نامه همدلی Jefferson و نیمرخ حالات خلق قبل و بعد از اجرای نقش، میزان همدلی و تغییر خلق آن ها اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین نمره همدلی دانشجویان قبل و بعد از ایفای نقش، اختلاف معنی داری نداشت (۰٫۵۸=P). در تغییر نمره خلق نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰٫۷۵=P).
نتیجه گیری: ترس، نگرانی و اغتشاش فکری دانشجویان، بر میزان همدلی آن ها با بیمار و تغییر خلق آن ها تاثیرات منفی داشته است. پیشنهاد می شود ایفای نقش در بیش از یک ترم تحصیلی و با تعداد دانشجویان بیشتر، به همراه کاربرد سایر روش ها مثل نمایش فیلم برگزار شود.