مقاله بررسی تاثیر سمیت گیاه .Artemisia absinthium L رویش یافته در دو ارتفاع مختلف، بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سمیت گیاه .Artemisia absinthium L رویش یافته در دو ارتفاع مختلف، بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MCF7 ،HEK293
مقاله افسنتین
مقاله تست MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گردانیان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: کاراپتیان ژیرایر
جناب آقای / سرکار خانم: فضیلتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به مقاومت سلول های سرطانی به داروهای شیمیایی و گزارشات گوناگون از تاثیر گیاه Artemisia در درمان بیمای های مختلف، به منظور تعیین تاثیر محل رویش گیاه (ارتفاع زیاد و ارتفاع کم) بر سمیت اندام های مختلف، این پژوهش انجام شد. در این تحقیق اثر سمیت عصاره متانولی گل، برگ، ساقه و ریشه A.absinthium جمع آوری شده از دو ارتفاع مختلف، بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF-7 و سلول نرمال HEK293 مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی در شرایط in vitro صورت گرفت. رده سلول سرطان سینه MCF-7 و سلول نرمال HEK293 به ترتیب در محیط کشت RPMI-1640 و DMEM حاوی ۱۰% سرم جنین گاوی کشت داده شدند. نمونه های خشک شده گیاهان توسط حلال متانولی عصاره گیری شدند و اثر سمیت سلولی هر چهار اندام بر سلول های سرطانی و نرمال در غلظت های ۳۱٫۲۵، ۶۲٫۵، ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر به روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: سمیت سلولی عصاره متانولی اندام های مختلف A.absinthium ارتفاع بالا نسبت به ارتفاع کم، ۲۰% تا ۳۰% بیشتر بود. عصاره های حاصل از گل و ریشه A.absinthium ارتفاع بالا به ترتیب با IC50 221 و بیشتر از ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر، بیشترین و کمترین اثر سمیت را بر سلول سرطان سینه رده MCF7 نشان دادند. سمیت سلولی A.absinthium بر سلول نرمال HEK293 20% تا ۳۰% کمتر از سلول سرطانی بدست آمد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد گیاه A.absinthium رویش یافته در ارتفاع بالا، تاثیر بیشتری بر سمیت سلولی دارد.