مقاله بررسی تاثیر سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سطوح مختلف ارگوسان بر روی معیار های شاخص رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگوسان
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله معیارهای شاخص رشد
مقاله نرخ بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی شورمستی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دژبان یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: اوانی عابد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثیر ارگوسان بر معیار های شاخص رشد و نرخ بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان، آزمایشی در یک دوره ۶۰ روزه اجرا شد. ارگوسان در سطوح صفر، ۳، ۵ و ۷ گرم در کیلوگرم به جیره ها افزوده شد. هر جیره به سه گروه از بچه ماهی با میانگین وزن ۱ گرم هر ۱۰ روز در میان خورانیده شد. جیره شاهد در طول آزمایش فاقد ارگوسان بود. خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، نسبت کارایی پروتئین و سرعت رشد ویژه در بچه ماهیان قزل آلای تغذیه شده با سطوح مختلف ارگوسان بالاتر و بهتر از گروه شاهد بود، اما معنی دار نبود (P>0.05) نرخ بازماندگی در ماهی های تغذیه شده با سطوح مختلف ارگوسان به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (P<0.05) نتایج نشان داد جیره های دارای ۵ گرم در کیلوگرم ارگوسان بهترین تاثیر را در برخی پارامترهای رشد و نرخ بازماندگی داشت.