مقاله بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح افشای اختیاری
مقاله مربوط بودن ارزش
مقاله مدل اولسن
مقاله مدل استون و هریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به خصوص سود و ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۵ ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۶) می پردازد. بر اساس این فرض، که افزایش تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران می تواند مربوط بودن ارزش اطلاعات موجود در صورت های مالی را افزایش دهد، در نتیجه انتظار بر این است که سطوح افشای اختیاری بالاتر، با مربوط بودن بیشتر ارزش اطلاعات در سود و ارزش دفتری برای سرمایه گذاران مرتبط باشد. نمونه تحقیق شامل ۷۱ شرکت است و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی با نرم افزار E-views استفاده شده است. نتایج مدل های قیمت و بازده، حاکی از آن است که سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم از عوامل موثر در ارزش گذاری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد مطالعه هستند. سایر نتایج مدل قیمت حاکی از آن است که با افزایش سطح افشای اختیاری، مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم افزایش یافته است. از طرفی در مدل بازده، محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در تمام سطوح افشای اختیاری اطلاعات یکسان بوده است.