مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آلودگی محیط زیست در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آلودگی محیط زیست در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی محیط زیست
مقاله رشد اقتصادی
مقاله مصرف فرآورده های نفتی
مقاله شاخص بازبودن اقتصاد
مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. عموما در کشورهای توسعه یافته با رشد اقتصادی آلودگی محیط زیست کاهش می یابد و محیط زیست پاک یک کالای لوکس تلقی می شود. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با رشد اقتصادی آلودگی محیط زیست افزایش می یابد و محیط زیست پاک یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می شود. از آنجا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی هر کشوری می باشد، لذا بررسی ارتباط بین این متغیر کلیدی و آلودگی محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی نقش مهمی را بازی می کند.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ در قالب تخمین مدل آلودگی محیط زیست با روش اقتصاد سنجی الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) می باشد. وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور بررسی اثر همزمان دو شاخص باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آلودگی و استفاده از داده های سری زمانی می باشد.نتایج تحقیق رابطه معنی دار و مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی محیط زیست را تایید می کند. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علت قوانین و استاندارد های ضعیف زیست محیطی بیشترین حجم سرمایه گذاری در صنایع آلاینده، که بیشتر آنها متعلق به بخش صنعت است، صورت گرفته است.