مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شبکه اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: میرفردی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ابتکاری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان یاسوجی است. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر با ابزار پرسشنامه در پانزده محله شهر یاسوج انجام گرفت. بر اساس اطلاعات استخراج شده، اکثریت شهروندان یاسوجی از سطح متوسط و بالایی از کیفیت زندگی برخوردار بودند. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارد، اما بین آگاهی اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین، بجز وضعیت تاهل- افراد متاهل از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند- دیگر متغیرهای جمعیتی رابطه معناداری با کیفیت زندگی ندارند.