مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۴۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامی
مقاله بهزیستی (خوشبختی) ذهنی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله حمایت اجتماعی و اعتماد نهادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرکافی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام زارع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادکامی یکی از مهم ترین هیجان های مثبت و احساسات خوشایند است که سلامت جسمی و روانی اعضای جامعه را متاثر می سازد. این مقاله ضمن توصیف شادکامی، عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، با رویکردی جامعه شناختی، رابطه سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی (سازه ای) چند بعدی با شادکامی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با 384 نفر از افراد بالای هجده سال، ساکن در مناطق مسکونی شهر کرمان مصاحبه شده است که از بین آنها، اطلاعات ۳۷۶ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای شبکه اجتماعی قوی، شبکه های مشارکت مدنی (عضویت انجمنی)، حمایت اجتماعی، اعتماد نهادی و احساس تعلق (دلبستگی اجتماعی)، اثرات معنی داری بر شادکامی دارند. در مجموع نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که اشکال سرمایه اجتماعی (ساختاری و شناختی) ۳۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.