مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۹۰ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای زیست محیطی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شبکه های اجتماعی
مقاله هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلی لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتار زیست محیطی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شبکه های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی) بر رفتارهای زیست محیطی می باشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی، در رفتارهای زیست محیطی تغییری به وجود می آید یا خیر؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل ۴۴۰ نفر از افراد بالای ۱۸ سال ساکن در مناطق شهری استان کردستان بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسش نامه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود شرایط نامناسب و امکانات محدود زیست محیطی در استان کردستان رفتارهای مسوولانه زیست محیطی افراد مورد مطالعه در حد بالایی بوده است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه در حد نزدیک به متوسط است. آزمون فرضیه نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی، رفتارهای مسوولانه زیست محیطی نیز مسوولانه می شود. در خاتمه، به دلایل احتمالی پائین بودن میزان سرمایه اجتماعی پرداخته شد.