مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی براحساس امنیت در بین ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی براحساس امنیت در بین ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرنشینی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله احساس امنیت
مقاله محل سکونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان فر سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امامی پریرخ
جناب آقای / سرکار خانم: زرندی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی پری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرنشینی در ایران از سال ۱۳۳۵ تا زمان حاضر، رشد چشمگیری داشته است. افزایش جمعیت و توسعه صنعت ساختمان سازی سبب رشد احداث ساختمانهای چند طبقه در شهرها شده است. این نزدیکی فضایی و از بین رفتن فضاهای طبیعی می تواند تاثیر زیادی بر افراد داشته و رفتارهای اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار دهد.یکی از نیازهای اولیه انسان برای زیستن احساس امنیت است که این پدیده ای ذهنی بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد؛ یکی از این عوامل که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده، سرمایه اجتماعی است که با مولفه هایی چون اعتماد،روابط و مشارکت سنجیده می شود. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده و جامعه آماری آن ساکنان مجتمع های مسکونی شهر اصفهان می باشد که بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی ۲۲۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحلیل آماری از نرم افزار Amos در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت از رویکرد دو مرحله ای استفاده شد.با توجه به شاخص های اندازه گیری مدل ترسیمی و فرضیه تحقیق تایید گردید و نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین میزان سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت وجود دارد.در پایان پژوهش پیشنهاد شده که به منظور افزایش احساس امنیت در بین ساکنان مجتمع های مسکونی باید برنامه ریزان از طریق افزایش سرمایه اجتماعی موجبات اقزایش احساس امنیت را فراهم آورند.