مقاله بررسی تاثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت در جای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت در جای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوریدزیرکونیم
مقاله سنتز مکانوشیمیایی
مقاله آنالیز حرارتی افتراقی
مقاله کامپوزیت درجا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریس لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر سرعت آسیاکاری بر سامانه احتراقی Al/ZrO2/H3BO3 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پودرهای خام اولیه با نسبت های استوکیومتری مشخص و نسبت گلوله به پودر ۱:۱۰ با سرعت های ۳۵۰، ۴۵۰ و  500دور بر دقیقه به مدت ۱۵ ساعت تحت عملیات آسیاکاری قرار گرفتند. هم چنین، آنالیز حرارتی افتراقی (DSC) با نرخ گرمایش ۴۰oC/min بر روی نمونه ها انجام شد. بمنظور بررسی فازهای تشکیل شده، آنالیز فازی XRD بر روی نمونه ها صورت پذیرفت و نتایج نشان دادند که در سرعت های پایین، کامپوزیت مورد نظر تشکیل نشده و تنها برخی از فازهای بین فلزی Al-B ظاهر شده است. هم چنین، با افزایش سرعت آسیاکاری احتمال سنتز کامپوزیت در محفظه آسیاب بیشتر خواهد شد. در نمونه آسیا شده با سرعت ۵۰۰ rpm مشاهده شد که پس از ۷ ساعت آسیاکاری سنتز کامپوزیت  Al2O3-ZrB2در محفظه آسیاب، طی یک واکنش انفجاری (به شدت گرمازا) انجام گرفت. ریخت شناسی کامپوزیت سنتز شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی، SEM، بررسی شد که ساختار کاملا متخلخل را نشان داد. میانگین اندازه دانه ها برای دو جزء کامپوزیتی آلومینا و بورید زیرکونیم با استفاده از روش ویلیامسون-هال به ترتیب ۵۸ و ۴۲ نانومتر محاسبه شد.