مقاله بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۶۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری نمایندگی
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله مدیریت سرمایه در گردش
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگیر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نقاط توجه ادبیات حسابداری و مدیریت مالی، حاکمیت شرکتی می باشد، زیرا اعتقاد بر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی به کار گیرنده توانایی هایی هستند که از تاثیری مستقیم بر روی توانایی سرمایه گذاران برای وادارکردن مدیریت به استفاده کارا از منابع موجود درسازمان ها برخوردارند. مدیریت سرمایه در گردش نیز یکی دیگر از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک شرکت نقش حیاتی ایفا می کند. سیاست های ناکارآمد مدیریت سرمایه در گردش می تواند نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و در نهایت به کاهش ثروت صاحبان سهام منجر شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی اثربخش به عنوان عامل نظارتی در مدیریت کارآمد سرمایه در گردش شرکت محسوب می شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. بدین منظور متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، تعداد اعضاء هیات مدیره، استقلال اعضاء هیات مدیره، و تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس (نائب رئیس) هیات مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و متغیرهای مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت بدهی ها و چرخه نقدینگی شرکت به عنوان معیارهای کارآیی مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۵ گردآوری شد. بر اساس پیش فرض های اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده های تابلویی- اثرات ثابت برای تمامی فرضیه های پژوهش انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا حدودی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش اثرگذار است.