مقاله بررسی تاثیر ساختمان پارچه بر روی رفتار برشی پارچه های تاری پودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ساختمان پارچه بر روی رفتار برشی پارچه های تاری پودی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب پواسون
مقاله مدول الاستیسیته
مقاله مدول برشی
مقاله ضریب پوشش
مقاله اورتوتروپیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدعمادالدین
جناب آقای / سرکار خانم: داوری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، با انتخاب ۱۴ نمونه پارچه تاری پودی با تغییر نمره وتراکم پودی پارچه و در نتیجه تغییر ضریب پوشش پودی پارچه رابطه بین ضریب پوشش پودی با مدول برشی در دو جهت تاروپود مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور با فرض اورتوتروپیک بودن پارچه های تاری پودی، ابتدا ضرایب پواسون و مدول الاستیسیته در دو جهت تار و پود اندازه گیری شد و سپس مدول برشی محاسبه گردید.
نتایج نشان داد با افزایش ضریب پوشش پارچه در جهت پود مدول برشی در جهت پود نیز افزایش پیدا می کند. در حالیکه هیچگونه همبستگی بین ضریب پوشش پودی و مدول برشی در جهت تار دیده نشد.