مقاله بررسی تاثیر ساختار خانواده (اقناع گرا) بر مشارکت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ساختار خانواده (اقناع گرا) بر مشارکت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور همدان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار خانواده
مقاله مشارکت اجتماعی و اقناع گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پناهی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدین محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اصلی مشارکت اجتماعی در جامعه تواتری و دوره ای بودن آن است، می توان بیان داشت که جامعه ما از مشارکت اجتماعی در سطح پایینی برخوردار است که این خود از چندین عامل پیروی می کند که یکی از مهمترین آنها نظام ساختار خانواده است چراکه خانواده پایه گذار جامعه و همچنین اولین کانون اجتماعی کردن فرزندان است. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار خانواده بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در بین نمونه ۳۳۹ نفری به روش پیمایشی پرداخته شده است. چهارچوب نظری در این پژوهش ترکیبی از دو نظریه ساختار شخصیتی هیگن و همچنین نظریه کنشی پارسونز شکل گرفته است. بدین سان پس از انجام بحث نظری و همچنین جمع آوری اطلاعات، از طریق نرم افزار SPPS به تحلیل داده ها از دو روش همبستگی پیرسن و تحلیل واریانس در رگرسیون خطی پرداخته شده است، نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که هرچه اقناع گرایی خانواده افزایش می یابد بر میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان افزوده می شود.