مقاله بررسی تاثیر ساختار بازار اعتبارات بر توسعه بانکی در ایران و برخی از کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائیز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ساختار بازار اعتبارات بر توسعه بانکی در ایران و برخی از کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظیم قوانین و مقررات
مقاله ساختار بازار اعتبارات
مقاله توسعه بانکی
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهچرا مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارتباط میان ساختار بازار اعتبارات و توسعه بانکی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بانکی و متغیر کیفی قوانین و مقررات بازار اعتبارات به عنوان شاخص بازار اعتبارات در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۴۴ کشور در طی دوره (۲۰۰۰-۲۰۰۸) است. مطابق با نتایج بدست آمده در برخی از کشورها با توجه به چگونگی قوانین و مقررات در بازار اعتبارات ضریب توسعه بانکی مقدار بزرگتری داشته و متناسب با ضریب بدست آمده تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی را در آن کشورها ایجاد می کند. کشورهایی مانند چین، اکوادور، ایسلند، ایران و مالزی نسبت به اکثر کشورهای توسعه یافته دارای ضریب بزرگتری بوده که متناسب با آن، تاثیر بیشتری بر توسعه بانکی در این کشورها از طریق ساختار مناسب قوانین و مقررات بدست خواهد آمد. بنابراین اصلاحات بیشتر ساختار بازار اعتبارات تاثیرات بسزایی در توسعه بانکی در این کشورها دارد.