مقاله بررسی تاثیر زاویه جام بر ابعاد آب شستگی در پایین دست پرتاب کننده جامی مستغرق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر زاویه جام بر ابعاد آب شستگی در پایین دست پرتاب کننده جامی مستغرق
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شستگی
مقاله پرتاب کننده جامی مستغرق
مقاله رگرسیون غیرخطی
مقاله زاویه لبه جام
مقاله مستهلک کننده انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده دلیر علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلماسی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زاویه لبه جام به عنوان پارامتر اصلی طراحی پرتاب کننده جامی مستغرق، نقش به سزایی در استهلاک انرژی و آب شستگی در پایین دست این سازه دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر زاویه جام بر روند آب شستگی، تعیین بهترین زاویه جام و ارایه روابط رگرسیونی غیرخطی برآورد ابعاد آب شستگی در پایین دست این سازه است. به همین منظور ۶۴ آزمایش در شرایط هیدرولیکی مختلف و روی ۴ مدل آزمایشگاهی با زوایای جام ˚۳۰، ˚۳۵، ˚۴۰، ˚۴۵ انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه جام از ˚۳۰ به ˚۴۵ حداکثر عمق حفره، گسترش طولی حفره، ارتفاع پشته بالادست و پایین دست و ارتفاع نسبی موج به ترتیب به مقدار متوسط ۱۵۰%، ۲۷%، ۱۱۰%، ۲۴% و ۲۱۳% افزایش می یابند. بر اساس نتایج این تحقیق زاویه˚۳۰ گزینه خوبی برای کاهش حداکثر عمق حفره آب شستگی، حجم آب شستگی، ارتفاع پشته ها و ناهمواری سطح پایاب تا کمینه حد ممکن و زاویه ˚۴۰ نیز گزینه مناسبی جهت افزایش فاصله ابتدای حفره، عمیق ترین نقطه حفره و موج تا بیشینه حد ممکن است. هر یک از این زوایا دارای فواید کاهش آب شستگی بستر، کاهش خوردگی جام (در اثر گیر افتادن ذرات در عملکرد نامتقارن سرریز) و کاهش اثرات منفی ناهمواری سطح پایاب بر عملکرد تخلیه کننده ها و حاشیه رودخانه هستند.