مقاله بررسی تاثیر رژیم غذایی (DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension بر شاخص های کنترل قند خون: مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی کارآزمایی های بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رژیم غذایی (DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension بر شاخص های کنترل قند خون: مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی کارآزمایی های بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژیم غذایی DASH
مقاله قند خون ناشتا
مقاله انسولین HOMA-IR
مقاله کارآزمایی های بالینی تصادفی
مقاله متاآنالیز
مقاله مرور سیستماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ابرقویی امین
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت نوع ۲ به عنوان یک مشکل عمده بهداشت عمومی مطرح است. اجزاء رژیم غذایی (Dietary Approaches to Stop Hypertension) DASH ممکن است باعث کنترل عوامل خطرابتلا به دیابت نوع ۲ از جمله مقاومت به انسولین و هیپرگلایسمی گردد، شواهد موجود در این زمینه همسو نمی باشد، هدف از مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی کارآزمایی های بالینی تصادفی می باشد که به بررسی تاثیر رژیم غذایی DASH بر روی شاخص های کنترل قند خون (قند خون ناشتا، انسولین، (HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment insulin resistance) پرداخته اند.
روش ها: با استفاده از موتورهای جستجوی ISI Web of Science، Science direct، EMBASE، Pubmed وgoogle scholar کلیه مطالعات چاپ شده از ژانویه ۱۹۶۰ تا جولای ۲۰۱۲، مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت ۹، ۷ و ۴ مقاله که به ترتیب به بررسی اثر رژیم غذایی DASH بر قند خون ناشتا، انسولین ناشتا و HOMA-IR پرداخته بودند، برای متاآنالیز انتخاب شدند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که رژیم غذایی DASH می تواند باعث کاهش معنی دار غلظت انسولین ناشتا شود. (Mean difference=-0.15, 95%, CI=-0.22, -0.22, -0.08, P value<0.001). پیروی از رژیم غذایی DASH اثر معنی داری برکاهش قند خون ناشتا [Mean difference: -0.26, 95% CI: -0.56, P value=0.1] و HOMA-IR ندارد. (Mean difference: -0.26, 95% CI: 0.56, 0.05, P value= 0.1).
نتیجه گیری: الگوی غذایی DASH می تواند منجر به بهبود حساسیت به انسولین شود. مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط بین رژیم غذایی DASH و خطرات ناشی از دیابت نوع ۲ لازم است.