مقاله بررسی تاثیر روش های پوشش دهی مختلف بر استحکام باند رزین به زیرکونیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر روش های پوشش دهی مختلف بر استحکام باند رزین به زیرکونیا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیرکونیای تتراگونال
مقاله سمان رزینی
مقاله استحکام باند ریز برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معزی زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوجه دهیان هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده حقی هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یک مشکل کلینیکی در استفاده از ساختارهای زیرکونیایی، دستیابی به اتصال مناسب با سوبستراهای مختلف است. هدف مطالعه حاضر ایجاد پوشش بیوگلاس و سیلیکا بر روی سوبسترای زیرکونیایی و بررسی تاثیر این لایه در استحکام باند ریز برشی سمان رزینی به زیرکونیای تتراگونال بود.
مواد و روشها: مطالعه به صورت تجربی آزمایشگاهی بر روی دیسک های زیرکونیایی انجام شد. ۱۲۰ نمونه بر روی دیسک های زیرکونیای Zirconzahn) YTZP) تهیه شده، بر حسب تغییرات سطحی به ۸ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. این ۸ گروه عبارت بودند از: ۱) گروه کنترل، ۲) سندبلاست ۳) پوشش پودر بیوگلاس و اچ ۴) پوشش پودر بیوگلاس، اچ و کاربرد سایلن ۵) پوشش slurry بیوگلاس و اچ ۶) پوشش slurry بیوگلاس، اچ و کاربرد سایلن ۷) پوشش سلیکای کلوئیدی و کاربرد سایلن ۸) پوشش سیلیکای کلوئیدی، اچ و کاربرد سایلن. نمونه ها تحت آزمون استحکام باند ریزبرشی قرار گرفتند. در گروه های دارای پوشش، ضخامت لایه پوشش اندازه گیری شد. آنالیز آماری بر حسب مورد توسط آزمون های Kruskal-Wallis و ANOVA و جهت مقایسه های دو به دو، توسط آزمون های  Dunnettو Mann Whitney انجام گرفت.
یافته ها: میانگین استحکام باند با پوشش سیلیکا به طور معنی داری کمتر از سندبلاست بود (P<0.001). در مقابل تفاوت معنی داری بین میانگین استحکام باند با پوشش های مختلف گلاس و سندبلاست وجود نداشت و در حقیقت از نظر استحکام باند تفاوتی بین سندبلاست و انواع مختلف پوشش گلاس وجود نداشت. ضخامت لایه پوشش در گروه slurry به طور چشمگیری کمتر از گروه های دیگر بود.
نتیجه گیری: پوشش بیوگلاس در افزایش استحکام باند سمان رزینی به زیرکونیا در کوتاه مدت موثر است.