مقاله بررسی تاثیر روش مدیریت تبادل رهبر – عضو بر ابعاد جو سازمانی موسسه آموزش عالی سوره از دید کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر روش مدیریت تبادل رهبر – عضو بر ابعاد جو سازمانی موسسه آموزش عالی سوره از دید کارکنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی
مقاله عضو رهبر
مقاله مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب راد نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت رهبر- عضو بر ابعاد جو سازمانی دانشگاه سوره بود. روش پژوهش، تحقیق شبه آزمایشی یک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود و ۶۰ نفر از ۸۹ کارمند دانشگاه سوره به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان پیرو شیوه مدیریت مدیر جدید که سبک مدیریت رهبر-عضو را به کار می برد، به پرسشنامه ابعاد جو سازمانی پریزیوزی (۱۹۸۰) به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون مقیاس ابعاد جو سازمانی در ابعاد رهبری، ارتباطات، روش های کمکی و نگرش نسبت به تغییر تفاوت معنی دار وجود داشت، این بدان معنی است که این ابعاد بعد از هشت ماه بهبود یافته بود؛ همچنین بین زنان و مردان در ابعاد رابطه، پاداش ها و روش های کمکی در پس آزمون تفاوت معنی دار وجود داشت. یعنی دید کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد بهبود بیشتری پیدا کرده بود.