مقاله بررسی تاثیر رفتار گله ای در تشکیل حباب های عقلائی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۷-۱۳۷۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رفتار گله ای در تشکیل حباب های عقلائی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۷-۱۳۷۶)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حباب عقلائی
مقاله نظریه رفتاری
مقاله فیلتر کالمن
مقاله فضای حالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست شیرازی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان ستایش علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه بنیادی قیمت گذاری دارائی و تئوری های بازارهای کارا در چارچوب پیش فرض هایی نظیر وجود آربیتراژ و انسان های منطقی (عقلائی) به تشریح نوسانات قیمت در بازارهای مالی پرداخته اند. اما این نظریه ها به دلیل ناتوانی خود در تشریح نوسانات زیاد از حد قیمت، در دوهه اخیر، به وسیله تئوری های رفتار مالی به چالش کشیده شدند. این تئوری ها با تکیه بر اصول روان شناسی و جامعه شناسی فروض اساسی الگوهای بنیادی درباره رفتار انسان ها را دچار تردید کرده و به این واسطه نوسانات بیش از حد قیمت، که در الگوهای بنیادی معروف به حباب قیمت می باشند را تشریح نموده اند.
این مقاله با تکیه بر تئوری های رفتار مالی، نارسائی پیش فرض های الگوهای بنیادی در مورد سرمایه گذاران را در دوسطح فردی و جمعی تشریح کرده است. سپس با استفاده از فرم فضای حالت و فیلتر کالمن، حباب قیمت را به عنوان یک متغیر مشاهده نشده استخراج کرده و تاثیر رفتار گله ای (گروهی) و عواملی که موجب کاهش امنیت روانی و ازدیاد ریسک در بازار می شود را بر روی حباب عقلائی بررسی کرده است.
نتایج این بررسی نشان می دهد که حباب عقلائی طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از عوامل یاد شده می باشد.