مقاله بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله تصویر برند
مقاله جوانمردی
مقاله وظیفه شناسی
مقاله حسن شهروندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه در دهه گذشته تحقیق روی رفتارهای شهروندی سازمانی در زمینه های مختلف به طور چشمگیری گسترش یافته است؛ اما در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزه بازاریابی شناخت اندکی وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر تصویر برند در صنعت هتلداری انجام گرفته تا از این رهگذر بتوان با بهبود جنبه هایی خاص از رفتار کارکنان، جهت ارتقای کیفیت خدمات هتل ها و به دنبال آن ایجاد تصویری مطلوب از برند هتل ها در ذهن مشتریان گام های موثری برداشت. در این پژوهش برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی در هتل ها از مدل ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی ارگان و برای بررسی تصویر برند از ابعاد معرفی شده توسط آکر و بلنکو استفاده شده است. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا از بین ۱۳ هتل استان قم، چهار هتل انتخاب گردید و سپس دو گروه نمونه از کارکنان و مشتریان هتل ها به ترتیب به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و دو مرحله ای با حجم ۴۸ و ۱۲۰ نفر انتخاب شدند.
فرضیه های این بررسی شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است که همگی تحت آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اطمینان ۹۵% اثبات شدند. نتایج آزمون ها تاثیر ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی را از طریق افزایش کیفیت در ارائه خدمات، برروی تصویر مثبت از برند تایید کردند. در برخی هتل ها نتایج حاکی از لزوم بکارگیری روش هایی مانند ایجاد فرهنگ مشارکتی برای افزایش این رفتارها بوده است.