مقاله بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب ۲ و ب ۳ موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب ۲ و ب ۳ موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماست پروبیوتیک
مقاله ریبوفلاوین
مقاله نیاسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: عارف حسینی سیدرفیع
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تولون سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: السادات اجتهد هانیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دهه های اخیر علاقه رو به رشد در استفاده از مصرف محصولات غذایی فراویژه سبب افزایش تولید محصولات لبنی پروبیوتیک شده است. با توجه به وجود مقادیر بالای ویتامین های گروه ب موجود در شیر و محصولات لبنی، این محصولات منابع طبیعی از ویتامین های این گروه به شمار می آیند از این رو در این پژوهش تغییرات در مقادیر ویتامین های ب ۲ و ب ۳ در ماست پروبیوتیک طی ۷ روز یخچال گذاری تعیین گردید و با نتایج حاصل از ماست معمولی مقایسه شد.
مواد و روش ها: پس از آماده سازی ماست معمولی و پروبیوتیک، نمونه ها در دمای ۴درجه سانتی گراد نگهداری شدند، محتوای ویتامین های ب ۲ و ب ۳ در روز های اول، سوم و هفتم از سرماگذاری تعیین گردید. ویتامین موجود در نمونه ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جداسازی و سپس با بهره گیری از شناساگر فلورسانس و ماورای بنفش به ترتیب برای ریبوفلاوین و نیاسین تعیین مقدار شد. داده ها با استفاده از نسخه ۱۸ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که محتویات ریبوفلاوین در ماست پروبیوتیک به طور معنی داری بیش از نمونه شاهد در تمام روزهای آزمون بود (P<0.05). این در حالیست که اختلاف معنی دار در سطوح ب۳ موجود در ماست معمولی و پروبیوتیک تنها در روز هفتم سرماگذاری مشاهده گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفاده از سویه های پروبیوتیک در تولید ماست می تواند با تولید مقدار بالاتری از ویتامین ب ۲ و تا حدی ب ۳ همراه باشد.