مقاله بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف نسلی
مقاله رسانه ملی
مقاله مانهایم
مقاله جایگاه نسلی
مقاله سریال های خارجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری خسروشاهی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی نیا نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر جامعه ایران شاهد تضادها و اختلاف هایی میان والدین و فرزندان شده است. این اختلاف ها و تضادها در نهایت منجر به پدیده شکاف نسلی شده است. این مقاله تلاش کرده است به بررسی رابطه رسانه ملی با میزان شکاف نسلی بپردازد. این تحقیق از این جهت مورد اهمیت قرار دارد که به نقش تلویزیون پرداخته و نشان داده رسانه ملی تا چه اندازه موجب افزایش شکاف نسل ها شده و تا چه اندازه موجب کاهش شکاف نسل ها گردیده است. در این مقاله از نظریه مانهایم استفاده شده است. او جایگاه نسلی را حوزه کسب تجربه می داند و افرادی که در زمانی یکسان و فضای فرهنگی – اجتماعی یکسان متولد شده اند و وقایع تاریخی مشابهی را تجربه کرده اند مرتبط می داند، این پژوهش از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه در دو دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات و تهران شرق و با یک نمونه ۴۱۴ نفری انجام شده است. تکنیک های آماری استفاده شده شامل جداول فراوانی و شاخص های مرکزی، استفاده از ضرایب همبستگی و تحلیل واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد به طور کلی شکاف نسلی میان والدین و فرزندان وجود ندارد و نوعی اتفاق نظر میان آنان وجود دارد. لیکن این اتفاق نظر در برخی از حوزه ها بیشتر و در برخی از حوزه ها کمتر می باشد به عبارتی در زمینه نماز خواندن، روزه گرفتن و دوستی دختر و پسر، بیشترین اتفاق نظر و در زمینه دیدار اقوام، نحوه گذران اوقات فراغت و خرید وسایل زندگی کمترین اتفاق نظر وجود داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد فرزندانی که تمایل بیشتری به دیدن سریال های خارجی داشته اند شکاف بیشتری میان آنان و والدینشان وجود داشته است. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که رسانه ملی بر شکاف نسلی تاثیر چندانی نداشته است.