مقاله بررسی تاثیر رایحه درمانی با گیاه شمعدانی معطر بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رایحه درمانی با گیاه شمعدانی معطر بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایحه درمانی
مقاله شمعدانی معطر
مقاله درد
مقاله عمل جراحی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیروس فرد مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معینی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: سموعی فرنگیس
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد یکی از شکایات شایع بعد از عمل جراحی کودکان است و علی رغم پیشرفت های وسیع در زمینه پزشکی همچنان یافتن روش های درمانی بدون عارضه برای کاهش شدت درد بعد از عمل احساس می شود، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، ۶۴ کودک ۶-۳ ساله بستری در بخش جراحی به روش آسان انتخاب و در دو گروه ۳۲ نفره تصادفی سازی شدند. در کنار درمان های معمول کنترل درد، رایحه درمانی استنشاقی با یکی از دو نوع رایحه شمعدانی معطر و روغن بادام شیرین (پلاسبو)، در زمان های بدو ورود کودک به بخش و سپس ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ساعت بعد از آن انجام و ۳۰ دقیقه بعد از هر مرحله نمره شدت درد به وسیله چک لیست بررسی درد بعد از عمل جراحی در کودکان اندازه گیری و ارزیابی شد.
یافته ها: نمره شدت درد کودکان، قبل از دریافت هر گونه مداخله در دو گروه، تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). پس از شروع رایحه درمانی و با گذشت زمان تا ۱۲ ساعت بعد از ورود به بخش، نمره شدت درد در گروه شمعدانی معطر نسبت به گروه پلاسبو کاهش بیشتری نشان داد که این اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: رایحه درمانی با شمعدانی معطر می تواند در تسکین درد بعد از عمل جراحی کودکان در کنار سایر مراقبت ها موثر باشد.