مقاله بررسی تاثیر دو نوع پرش مختلف بر سفتی عمودی اندام تحتانی و شاخص های عملکرد در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دو نوع پرش مختلف بر سفتی عمودی اندام تحتانی و شاخص های عملکرد در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفتی عمودی اندام تحتانی
مقاله عملکرد
مقاله پرش ارتفاع
مقاله صفحه نیرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افراد معمولا از مدلهای مختلفی برای پرش ارتفاع استفاده می نمایند. به نظر می رسد هریک از انواع پرش می تواند اثرات متفاوتی بر پارامتر های بیومکانیکی بدن داشته باشد. این تحقیق اثر دو نوع پرش بر شاخص های عملکرد و نیز سفتی عمودی اندام تحتانی به عنوان پاسخ مکانیکی بدن به اغتشاشات حین پرش را مورد بررسی قرار داده است.
روش بررسی: سفتی عمودی اندام تحتانی و نیز شاخص های عملکرد شامل ارتفاع پرش، زمان پرش، زمان تماس و توان در ۲۵ خانم جوان سالم حین انجام دو نوع پرش (Squat Jump: SJ) squat و  (Counter Movement Jump: CMJ) countermovement بررسی گردید.
یافته ها: شاخص های سفتی عمودی اندام تحتانی (P=0.028) و ارتفاع پرش (P=0.039) به شکل معناداری در پرش CMJ بیشتر از SJ بود. نوع پرش بر متغیرهای زمان پرش (P=0.1)، زمان تماس (P=0.7) و توان (P=0.3) تاثیر معناداری نگذاشت.
نتیجه گیری: پرش CMJ با افزایش تولید نیروی عضلانی، کار انجام شده و نیروی واکنشی زمین سبب بهبود در عملکرد پرش می گردد. افزایش میزان سفتی عمودی نیز از سویی با بهبود عملکرد و از سوی دیگر با افزایش احتمال آسیب همراه می باشد.