مقاله بررسی تاثیر دو نوع باندینگ بر میزان ریزنشت فیشورسیلانت-مطالعه آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دو نوع باندینگ بر میزان ریزنشت فیشورسیلانت-مطالعه آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیشورسیلانت
مقاله باندینگ
مقاله ریزنشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری راد صدف
جناب آقای / سرکار خانم: صدرا ایلناز
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از مهمترین مشکلات در دندانپزشکی عدم وجود مواد دندانی فیشورسیلانت با چسبندگی واقعی و سیل کافی می باشد که ریزنشت لبه ای را به دنبال خواهد داشت. از آن جایی که در مورد ضرورت استفاده از باندینگ و مفید بودن آن در کاهش ریزنشت اختلاف نظر وجود دارد لذا در تحقیق حاضر میزان ریزنشت فیشورسیلانت در حضور و عدم حضور این ماده به طور آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد ۴۵ دندان پرمولر سالم با شرایط مناسب انتخاب شدند و به طور تصادفی به ۳ گروه تقسیم گردیدند. بر روی دندانهای هر سه گروه با یک روش فیشورسیلانت قرار داده شد با این تفاوت که در گروه اول فیشورسیلانت به تنهایی بعنی بدون باندینگ و در گروه دوم فیشورسیلانت با ماده باندینگ نسل پنجم (Single bond) و در گروه سوم فیشورسیلانت به همراه ماده باندینگ نسل هفتم به کار برده شد. میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توسط آزمون آماری one way-ANOVA و Mann-U-Whitney ارزیابی شدند.
یافته ها: تحقیق روی ۴۵ نمونه و در سه گروه انجام گرفت.در گروه یک، ۷ درصد، در گروه سه، ۷درصد و در گروه دو، ۶۰ درصد نمونه ها ریزنشت نداشتند. از نظر کمی میزان ریزنشت به ترتیب زیر بود، در گروه یک به میزان ۴۲٫۶ درصد، در گروه دو، ۱۲ درصد و در گروه سه، ۳۷٫۳ درصد و اختلاف بین آنها معنی دار بود. (P<0.001). استفاده از باندینگ نسل ۵ (single bond) باعث کاهش قابل توجهی در میزان ریزنشت گردید که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود. (P<0.05)
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از باندینگ نسل ۵، نسبت به عدم کاربرد باندینگ وباندینگ نسل ۷، کاهش بیشتری در ریز نشت فیشور سیلانت بدنبال خواهد داشت.