مقاله بررسی تاثیر دو ماه فعالیت بدنی هوازی بر تغییرات سطوح CRP دختران دانشجوی دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۸۰ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دو ماه فعالیت بدنی هوازی بر تغییرات سطوح CRP دختران دانشجوی دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین اینتروال
مقاله HS-CRP
مقاله دختران با اضافه وزن
مقاله شاخص توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوروقار محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تحقیقات اخیر در مورد عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی پیرامون شاخص های جدید التهابی نظیر CRP متمرکز شده است. این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی هوازی دویدن بر تغییرات حساس ترین شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری قلبی عروقی (HS-CRP) در دختران دارای اضافه وزن انجام شده است.
مواد و روش ها: تعداد ۲۶ دانشجو دارای اضافه وزن با میانگین وزن ۵٫۶±۸۲٫۵ کیلوگرم، قد ۱۶۶±۶٫۴ سانتی متر، سن ۲٫۱±۲۱٫۲ سال و شاخص توده بدن (BMI) بزرگتر یا مساوی ۲۸٫۴ کیلوگرم بر متر مربع به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین به صورت ۲ جلسه در هفته و به مدت ۸ هفته شامل دوهای فزاینده هوازی با ضربان قلب مشخص و با استفاده از ساعت ضربان سنج پولار اجرا گردید. ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، خون گیری ثانویه و اندازه گیری های آنتروپو متریک در شرایط مشابه پیش آزمون تکرار شد.
نتایج: داده ها نشان دادند ۸ هفته تمرین اینتروال با فشار و شدت مشخص تاثیر معنی داری بر کاهش سطوح CRP دختران دارای اضافه وزن دارد (P=0.0001). به علاوه، اختلاف میانگین CRP بین گروه تجربی و کنترل نیز معنی دار بود (P=0.047)، حال آنکه این کاهش در گروه کنترل معنی دار به دست نیامد (P=0.28).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط قوی بین شاخص های التهابی و شیوع بیماری های قلبی عروقی، هر گونه عملی که باعث کاهش این شاخص ها شود، کاهش حوادث قلبی عروقی را موجب می گردد.