مقاله بررسی تاثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت و بیماری های پریودنتیت متوسط پس از انجام درمان فاز ۱ پریودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت و بیماری های پریودنتیت متوسط پس از انجام درمان فاز ۱ پریودنتال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله بیماری پریودنتال
مقاله داکسی سایکلین
مقاله کنترل متابولیک
مقاله HbA1c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورصمیمی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور سیما
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آن جا که برخی تحقیقات نشان داده اند استفاده از آنتی بیوتیک ها به همراه درمان مکانیکال پریودنتال در بهبود شرایط کلینیکی بیماران موثر می باشد، این تحقیق با هدف بررسی اثر درمان فاز اول پریودنتال به همراه آنتی بیوتیک داکسی سایکلین بر بهبود کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین، انجام گردید.
روش ها: در این کارآزمایی بالینی شاهددار و تصادفی دو سوکور، ۸۰ نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ که به پریودنتیت متوسط نیز مبتلا بودند، تحت درمان جرم گیری به همراه تسطیح سطح ریشه و دارونما (گروه شاهد ۴۰ نفر) و یا جرم گیری و تسطیح سطح ریشه و داکسی سایکلین (گروه مورد ۴۰ نفر) به میزان ۱۰۰ میلی گرم در روز به مدت ۲۱ روز مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص های پریودنتال، شامل خونریزی حین پروبینگ (BOP یا Bleeding)، میزان از دست رفتن اتصالات (CAL یا Clinical attachment loos)، شاخص پلاک میکروبی (PI یا Plaque index)، میزان عمق پروب (PD یا Pocket depths) و شاخص متابولیک HbA1c در ابتدای مطالعه و ۳ ماه بعد، اندازه گیری شدند.
یافته ها: پس از ۳ ماه، تمام شاخص های پریودنتال و میزان
HbA1c در هر گروه، بهبود معنی داری یافت (P<0.001)، اما میزان کاهش شاخص های پریودنتال و HbA1c بین دو گروه شاهد و مورد، از نظر آماری معنی دار نبود (BOP=0.799، HbA1c=0.301، PD=0.989، PI=0.253، CAL=0.667).
نتیجه گیری: جهت بهبود کنترل متابولیک افراد مبتلا به دیابت باید به درمان و حذف بیماری پریودنتال ایشان اقدام کرد تا در صورت وجود بیماری، اقدام درمانی مناسبی صورت گیرد.