مقاله بررسی تاثیر دما بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دما بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی زیر عایق
مقاله پشم سنگ
مقاله دما
مقاله خوردگی یکنواخت
مقاله خوردگی موضعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارک زاده اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کهریزسنگی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بینا محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، خوردگی فولاد API 5L 42X در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ در چهار دمای ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد بررسی شده است. بدین منظور از آزمون های پلاریزاسیون تافل، پلاریزاسیون سیکلی و کاهش وزن استفاده گردید. آزمون های الکتروشیمیایی و کاهش وزن بترتیب در مایع حاصل از شستشوی عایق و در تماس با عایق مرطوب به انجام رسیدند. علاوه بر این محصولات خوردگی حاصل از آزمون های کاهش وزن در دو دمای ۲۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد بمنظور تایید نتایج بوسیله پراش پرتو ایکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون های پلاریزاسیون تافل و کاهش وزن در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نشان داد، عایق پشم سنگ دارای پتانسیل پایینی در ایجاد خوردگی است که این موضوع پیامدی از خصلت قلیایی محلول حاصل از شستن این عایق و غلظت پایین یون کلر موجود در آن می باشد. افزایش دما از ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد در آزمون های کاهش وزن بدلیل شکل گیری یک سیستم بسته خوردگی موجب افزایش مداوم سرعت خوردگی نمونه های فولادی گردید، در حالیکه در آزمون های پلاریزاسیون تافل در محدوده دمایی ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد بدلیل شکل گیری یک سیستم باز چنین رفتاری مشاهده نشد. آزمون های پلاریزاسیون سیکلی و مشاهدات میکروسکوپی سطح نمونه ها پس از آزمون های کاهش وزن نشان دادند، افزایش دما تمایل به خوردگی موضعی را افزایش داده است.