مقاله بررسی تاثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومینیم ۵۰۸۳
مقاله ریزساختار
مقاله تغییرات دمای پیشگرم
مقاله GMAW
مقاله رسوبات Al-Mg و Al-Mg-Si و Al-Fe-Mn

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت دهکردی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان آلیاژهای آلومینیم – منیزیم، آلیاژ ۵۰۸۳ به دلیل خواص مکانیکی بالا، جوش پذیری خوب و مقاومت به خوردگی بالا در آب دریا به طور وسیعی در ساخت تجهیزات و شناورهای دریایی به کار رفته است. یکی از روش های متداول جوشکاری این آلیاژ که برای ضخامت های بالا کاربرد بیشتری دارد روش جوشکاری GMAW می باشد. در هنگام جوشکاری این آلیاژ به منظور حذف رطوبت های سطحی و جلوگیری از تخلخل، ذوب ناقص و همچنین کاهش احتمال پیچیدگی به پیشگرم نیاز است. در این بررسی آلیاژAl-5083 H321  توسط روش جوشکاری GMAW و با فلز پرکننده ER 5183 در شش دمای پیشگرم مختلف جوشکاری گردیدند. سپس به منظور بررسی ریزساختار این آلیاژ از آزمون های متالوگرافی ماکرو و میکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به EDS استفاده گردید و تاثیر تغییرات دمای پیشگرم براندازه دانه، رسوبات و منطقه متاثر از حرارت، در این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا سه نوع رسوب Al-Mg، Al-Mg-Si و Al-Fe-Mn در این آلیاژ مشاهده شد که با افزایش دمای پیشگرم مقدار رسوبات و اندازه دانه و پهنای منطقه HAZ افزایش یافت.