مقاله بررسی تاثیر دمای پایین روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بخش فلاودو میوه پنج رقم از مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۰۹ تا ۵۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دمای پایین روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بخش فلاودو میوه پنج رقم از مرکبات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمازدگی
مقاله سوپر اکسید دیس موتاز
مقاله آسکوربات پراکسیداز
مقاله کاتالاز و پراکسیداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمحمدیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: گلعین بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی لرگانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرکبات از محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری است. مشکل اصلی پرورش مرکبات در آب و هوای نیمه گرمسیری، خطر سرما و یخ بندان است. با توجه به تقارن فصل برداشت میوه مرکبات با ایام سرد سال، تحقیق بیش تر روی اثرات فیزیولوژیکی آسیب های سرمایی تنش دمای پایین این گیاه ضروری است. در این تحقیق بخش فلاودو میوه پنج رقم مرکبات شامل پرتقال خونی، لیموترش مازندرانی، پرتقال والنسیا، نارنگی انشو و پرتقال محلی از شمال کشور به منظور تعیین میزان فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیس موتاز(SOD) ، آسکوربات پراکسیداز (APX) کاتالاز (CAT) و پراکسیداز (POD) در دمای کنترل (~۱۵oC) و تیمارهای دمایی ۳، ۰، ۳- و ۶- درجه سانتی گراد در دو مرحله قبل از رسیدگی و رسیدگی کامل میوه ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان فعالیت آنزیم SOD نسبت به سایر آنزیم ها در بافت فلاودوی همه ارقام تحت تاثیر سرما بیش تر بود که می تواند نشان دهنده این باشد که آنزیم SOD اولین خط دفاعی میوه ها است. در بافت فلاودوی پرتقال خونی در هر دو مرحله رسیدگی کامل و قبل از رسیدگی، فعالیت CAT در همه تیمارهای دمایی بیش تر بود. ارقام نارنگی انشو و پرتقال محلی به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان فعالیت آنزیم APX را در هر دو مرحله برداشت دارا بودند. در ضمن، در ارقام نارنگی انشو، پرتقال خونی و لیمو ترش مازندرانی با کاهش دما، افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم POD دیده شد.