مقاله بررسی تاثیر دمای محیط در قدرت بیماریزایی ویروس چند وجهی هسته ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera multiple nucleopolyhedrovirus در آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۷۲ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دمای محیط در قدرت بیماریزایی ویروس چند وجهی هسته ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera multiple nucleopolyhedrovirus در آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Helicoverpa armigera
مقاله ویروس چندوجهی هسته ای کرم غوزه پنبه
مقاله دمای محیط
مقاله دوره نهفته آلودگی
مقاله کرم غوزه پنبه
مقاله LD50 و LT50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی ملکی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سندی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپناه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایین بودن سرعت تاثیر ویروس در مزرعه یکی از عوامل محدودکننده کاربرد باکولوویروس ها می باشد. دمای حاکم بر شرایط میکروکلیمایی موجود در منطقه از جمله عواملی است که به عنوان یک عامل جانبی در کنار سایر عوامل موثر در کارایی و سرعت تاثیر ویروس اثرگذار می باشد. در این بررسی تاثیر دمای ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد بر فعالیت بیولوژیکی (LD50 و LT50) و ویروس چند وجهی هسته ای کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera multiple nucleopolyhedrovirus) در لاروهای اوایل سن ۳ کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Hub.در شرایط نوری ۸D: 16L و رطوبت نسبی %۵۰-۶۰در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل به صورت دز و زمان لازم برای مرگ و میر با اهمیت برابر در داخل عامل دما مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر LD50 مربوط به ویروس در دماهای ۲۰، ۲۶ و ۳۰ درجه سانتی گراد به ترتیب ۳۵۸۰٫۸۳، ۲۶۱۴٫۸۲ و ۱۷۵۱٫۶۲ پلی هدر در هر لارو برآورد شد. مقایسه میانگین مقادیر LD50 با آزمون دانکن در هر سه دما نشان می دهد که با افزایش دما میزان مرگ و میر حاصل از ویروس به طور معنی دار افزایش می یابد. تاثیر دما در میزان مرگ ومیر به ویژه در دزهای پایین معنی دار می باشد. مقادیر LT50 مربوط به دز ۵×۱۰۵ پلی هدر در هر لارو در دماهای ۲۰، ۲۶ و ۳۰ درجه سانتی گراد به ترتیب ۷٫۱۵، ۶٫۷۳ و ۶٫۵۸ روز برآورد شد. مقایسه میانگین مقادیر LT50 با آزمون دانکن نشان می دهد که ویروس در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد سریع تر از ۲۰ درجه سانتی گراد عمل کرده و در دمای ۲۶ درجه سانتی گراد اختلاف معنی داری با دو دمای دیگر ندارد. بررسی مقادیر LD50 و LT50 مربوط به ویروس و مقایسه آن با دوره نهفته آلودگی نشان می دهد که تاثیر دما در سرعت و میزان مرگ ومیر بعد از دوره نهفته آلودگی می باشد. لذا دماهای بالای ۲۶-۳۰ درجه سانتی گراد جهت حصول درصد مرگ ومیر بیشتر و افزایش سرعت مرگ ومیر ناشی از ویروس توصیه می شود.