مقاله بررسی تاثیر دفعات کارکرد بر دقت محدودکننده های مکانیکی تورک از نوع فنری در ایمپلنت های دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دفعات کارکرد بر دقت محدودکننده های مکانیکی تورک از نوع فنری در ایمپلنت های دندانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورک
مقاله ایمپلنت های دندانی
مقاله Aging
مقاله دفعات کارکرد
مقاله محدودکننده های مکانیکی تورک
مقاله نوع فنری
مقاله دقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهشید مینو
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اخیرا تنوع فراوانی در ارائه تورک هدف توسط محدودکننده های مکانیکی تورک از نوع فنری(Mechanical Torque Limiting Devices, MTLDs) ، گزارش شده است. تاکنون تاثیر دفعات کارکرد بر دقت این وسایل به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین تاثیر دفعات کارکرد بر دقت محدودکننده های مکانیکی تورک از نوع فنری صورت پذیرفت.
مواد و روشها: در این تحقیق تجربی۱۵ (In vitro)  عدد (MTLDs) جدید از نوع فنری، از سه گروه سازنده مختلف انتخاب شدند. جهت ثبت دقت، میزان تورک نهایی۱۰ (Peak torque value)  بار متوالی و در ۱۰ نوبت توسط گیج تورک تونیچی (قبل و بعد از ۱۰۰۰ بار کارکرد) اندازه گیری شد. علاوه بر محاسبه ضریب تکرارپذیری ICC، آزمون واریانس داده های تکراری دو طرفه Repeated-measures two way ANOVA جهت ارزیابی قدر مطلق خطا در میان سه گروه مورد آزمون بکار رفت.
یافته ها: محدوده قدر مطلق خطای محاسبه شده برای گروه ۳i (3 Ncm تا -۳٫۵)، برای گروه ITI، (۱ Ncm تا -۲٫۵) و برای گروه Nobel (-4, +2 Ncm) Biocare بود که با دو گروه دیگر اختلاف معنی داری داشت (P<0.05).
تمامی نمونه ها در گروه ITI در محدوده خطای %۱۰ قرار داشتند. در گروه Nobel Biocare در حدوده %۵ اندازه گیری ها (%۱۱٫۴ حداکثر) و در گروه  3iدر حدود %۹ اندازه گیری ها (%۱۴٫۵۳ حداکثر) خطای بیش از %۱۰ نشان دادند.
نتیجه گیری: دفعات کارکرد دقت محدودکننده های تورک از نوع فنری را کاهش می دهد. میزان و روند کاهش دقت در گروه های مختلف متفاوت است.