مقاله بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (.Glycine max L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (.Glycine max L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دز علف کش
مقاله گراماکسون
مقاله خربزه وحشی
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی اله پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرساداتی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خاکزاد رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: مافی پاشاکلایی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نورعلیزاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف های هرز به خصوص علف هرز خربزه وحشی در زراعت سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۸۸ در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دزهای مختلف علف کش پاراکوات (۱، ۰، ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ لیتر در هکتار از ماده تجاری) و مراحل مختلف رشدی علف هرز خربزه وحشی (یا زمان اعمال تیمار علف کش) (۱، ۲، ۳ و ۴ برگ حقیقی) بودند. نتایج نشان داد که علف های هرز گاوپنبه و تاج ریزی سیاه زمانی که علفکش در مرحله یک برگی شدن خربزه وحشی به کار رفت، بالاترین تراکم را نسبت به مراحل دیگر داشتند. در حالت کلی علف های هرز در مرحله یک برگی از تراکم بیشتری نسبت به مراحل دیگر برخوردار بودند. از طرف دیگر نتایج نشان داد در تیمار شاهد بدون سمپاشی رقابت علف های هرز با گیاه زراعی باعث کاهش صفاتی مانند ارتفاع بوته و وزن هزار دانه گردید. علف کش پاراکوات با دز ۲٫۵ لیتر در هکتار بالاترین تعداد غلاف در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت بالاترین غلاف کل سویا را در واحد سطح تولید کرد که این امر منجر به تولید دانه بیشتر در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت به عملکرد بالاتر محصول در واحد سطح انجامید. سویا در تیمار کاربرد علفکش در مرحله چهار برگی و دو برگی علف هرز خربزه وحشی به ترتیب بالاترین ارتفاع بوته و پایین ترین ارتفاع غلاف را تولید کرد. علف کش پاراکوات ۳ روز پس از سم پاشی در مرحله دو و سه برگی علف هرز خربزه وحشی خسارت بیشتری را به این علف هرز وارد کرد. همچنین این علف کش ۱۵ روز پس از سم پاشی در مرحله سه برگی علف هرز خربزه وحشی باعث نابودی کامل این علف هرز شد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد یک لیتر علفکش پاراکوات در مرحله ۲ تا ۴ برگی علف هرز خربزه وحشی سبب کنترل مطلوب علف هرز و افزایش عملکرد سویا می شود.