مقاله بررسی تاثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری پریودنتال
مقاله حاملگی
مقاله تولد با وزن کم
مقاله نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وحید آذین
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: لالوها فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی میزان تاثیر درمان پریودنتال بر وقوع نوزادان نارس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط بود.
روش ها: برای ۶۰ بیمار شرکت کننده در مطالعه، معاینات پریودنتال شامل اندازه گیری عمق پاکت (PD یا Probing depth)، میزان از دست رفتن چسبندگی بافت های پریودنتال (CAL یا Clinical attachment level) و نیز خونریزی هنگام پروب کردن (BOP یا Bleeding on probing) ثبت شد. پس از آن، گروه مورد (شامل ۳۰ بیمار) تحت درمان پریودنتال شامل آموزش بهداشت، جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در شروع مطالعه و در انتهای ماه هشتم بارداری قرار گرفتند. برای گروه شاهد (شامل ۳۰ نفر) تنها شاخص های پریودنتال ثبت گردید.
یافته ها: وقوع نوزادان با وزن کم و نارس در گروه مورد به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود (P=0.006) و هیچ گونه ارتباطی بین شاخص های کلینیکی اندازه گیری شده با مدت زمان بارداری و یا وزن نوزادان ملاحظه نشد. از طرفی، یک ارتباط مثبت و ضعیف بین وزن نوزادان با بهبود شاخص های پریودنتال مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه از این فرضیه که پریودنتیت مادران باردار عاملی جهت به دنیا آوردن نوزادان با وزن کم و نارس در نمونه های مطالعه حاضر می باشد، حمایت می کند. بنابراین درمان پریودنتال در مادران مبتلا به پریودنتیت می تواند به کاهش مشکلات حین بارداری و افزایش وزن نوزادان کمک نماید و باعث می شود تا نوزادان در زمان طبیعی به دنیا بیایند.