مقاله بررسی تاثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه و یادگیری
مقاله شاتل باکس
مقاله جینکو بی لوبا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: متحدزاده راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه جینکو بی لوبا یکی از داروهای گیاهی است که در درمان فراموشی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر داروی گیاهی جینکو بر روی یادگیری احترازی غیرفعال با اندازه گیری میزان STL (گذاشتن پاهای حیوان از در گیوتینی) را به عنوان تاخیر در ورود به بخش تاریک در یادگیری احترازی غیرفعال می باشد. (Step Through Latency) پودر عصاره جینکو از شرکت اهورا دارو در ایران بدون هیچ گونه ماده افزودنی خریداری شد و بر روی موش های آزمایشگاهی نر نژاد ویستار آزمایش صورت گرفت. دوزهای استفاده شده در این تحقیق ۴۰، ۶۵، ۹۰mg/kg بود که دوز ۶۵mg/kg عنوان دوز موثرانتخاب شد. دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه شاتل باکس می باشد. یادگیری احترازی غیر فعال شامل سه مرحله عادت، آموزش و به یادآوری می باشد. اساس این نوع یادگیری، برقراری ارتباط بین دو محرک شرطی (تاریکی) و غیرشرطی (شوک الکتریکی) است. دوز موثر در این تحقیق دوز ۶۵mg/kg بود که هم سطح کورتیکوسترون و هم سطح STL را افزایش می داد.