مقاله بررسی تاثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۶۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود کنترلی
مقاله عناصر پیوند اجتماعی
مقاله نگرش دانشجویان
مقاله مصرف الکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیوردی نیا اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تحقیقات مختلف انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که مصرف مشروبات الکلی یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از نقاط جهان رواج دارد. در کشور ایران نیز مصرف مشروبات الکلی خلاف هنجارهای دینی و قوانین کشوری محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه آماری ۵۳۰ نفری (۳۱۸ دختر و ۲۱۲ پسر) از دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به اجرا در آمده است. چارچوب نظری تحقیق عبارتند از: نظریه عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی.
داده های توصیفی تحقیق نشان می دهد ۵۹٫۶ درصد از پاسخ گویان اصلا الکل مصرف نکرده اند. از این تعداد ۵۴٫۲ درصد را پسران و ۶۳٫۲ درصد را دختران تشکیل می دهند. هم چنین حدود نیمی از نمونه تحقیق دارای نگرش منفی و نیمی دیگر دارای نگرش میانه و مثبت نسبت به مصرف الکل بوده اند. نتایج تحقیق، نشان می دهد متغیر خودکنترلی و متغیرهای باور و التزام تحصیلی دارای رابطه مستقیم و معنادار با نگرش نسبت به مصرف الکل بوده و متغیر باور نیز مهم ترین تبیین کننده نگرش به مصرف الکل بوده است.