مقاله بررسی تاثیر جیوه بر روی بافت کبد ماهی زروک (Scatophagus argus Linnaeus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جیوه بر روی بافت کبد ماهی زروک (Scatophagus argus Linnaeus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زروک
مقاله کبد
مقاله جیوه
مقاله تغییرات بافتی
مقاله Scatophagus argus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن آرام
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیکپور یداله
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رونق محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تاثیر فلز سنگین جیوه بر روی تغییرات ساختار بافتی در کبد ماهی زروک (Scatophagus argus) مورد بررسی قرار گرفت. هدف تشخیص میزان فلز و تاثیر میزان طول دوره در معرض و تغییرات بافت شناسی در کبد ماهی نمونه بود. ماهی انتخاب شده در معرض غلظت های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ قسمت در بیلیون جیوه برای سه دوره کوتاه مدت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعته قرار داده شد. بررسی بافت کبد در دوزها و زمان های مختلف در معرض بودن جیوه نشان داد که تغییراتی در بافت کبد و سلول های کبدی بر اثر وجود جیوه ایجاد شده است. از جمله این تغییرات واکوئول زایی سلول های کبدی، نکروز هسته هپاتوسیت ها، تورم ابری سلول های کبدی، دژنره شدن واکوئول ها و تراکم رگ های خونی می باشد. شدت این تغییرات بافتی متاثر از دوز جیوه و مدت زمان مورد نظر بود.