مقاله بررسی تاثیر جهت تاب نخ و طول حلقه بر لول خوردگی در پارچه های حلقوی پودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جهت تاب نخ و طول حلقه بر لول خوردگی در پارچه های حلقوی پودی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لول خوردگی
مقاله یکرو سیلندر
مقاله پارچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر جهت تاب نخ و طول حلقه بر لول خوردگی پارچه های حلقوی پودی یکروسیلندر می باشد .به همین منظور از مخلوط نخ پلی استر/ویسکوز با درصد مخلوط ۶۵/ ۳۵ در دو جهت تاب S و Z استفاده شد و آزمایش های مختلفی شامل تعیین تاب و نمره نخ، استحکام، پرزدهی و مقدار نایکنواختی روی نمونه نخ ها انجام شد. نمونه ها در چهار حالت sتاب، z تاب، s و z (بوبین های یک در میان) و دو s و دو Z در طرح بافت ساده با سه طول حلقه تولید شدند. در مجموع ۱۲ نمونه پارچه مورد مطالعه قرار گرفت که از هر پارچه، ۳۰´۳۰ cm استخراج و زاویه کجی آنها بعد از ۲۴ ساعت استراحت خشکدر شرایط یکسان اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه نخ با جهت تاب Zچون جهت آن با جهت چرخش ماشین یکسان بوده، اثر بیشتری در لول خوردگی داشته، و در حالت استفاده از بوبین های یک در میان S و Z بخاطر خنثی کردن اثر یکدیگر به میزان قابل توجهی از لول خوردگی کا سته می شود. همچنین با افزایش طول حلقه در تمام نمونه هالول خوردگی کاهش می یابد.