مقاله بررسی تاثیر جنس بسته بندی و شرایط خلاء بر خواص کیفی پسته خام خشک شده در طی انبارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جنس بسته بندی و شرایط خلاء بر خواص کیفی پسته خام خشک شده در طی انبارداری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله جنس بسته بندی
مقاله انبارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی زارع طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، تاثیر جنس های مختلف بسته بندی (سلوفان، نایلون و قوطی فلزی) و نیز استفاده از بسته بندی تحت شرایط خلاء بر روی شاخص های کیفی پسته، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های ۲۵۰ گرمی پسته در بسته بندی های مختلف شامل سلوفان، نایلون(یک پوشش ترکیبی پنج لایه) و قوطی فلزی تحت هوای معمولی و در نایلون و قوطی فلزی تحت شرایط خلاء بسته بندی شدند و به مدت ۶ ماه در دو دمای محیط(حدود ۲۵ درجه سانتی گراد) و 40oC نگه داری شدند. در طول مدت انبارداری ۶ ماهه هر ماه یک نمونه از هر یک از انواع بسته بندی ها انتخاب می شد و از نظر میزان رطوبت، عدد پراکسید و عدد اسیدی مورد آزمایش قرار می گرفت. درمجموع در بین پنج نوع بسته بندی مختلف مورد استفاده در این بررسی، نایلون بویژه نایلون تحت خلاء به عنوان بهترین نوع بسته بندی برای پسته شناسایی شد. آنالیز اسیدهای چرب تشکیل دهنده پسته در پایان انبارداری در دمای محیط نشان داد که میزان افت اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک در نمونه بسته بندی شده در سلوفان (به عنوان نامناسب ترین نوع بسته بندی) بیش تر از نایلون تحت خلاء (به عنوان مناسب ترین نوع بسته بندی) بوده است.