مقاله بررسی تاثیر جزر و مد بر الگوی جریان و انتقال رسوب در مصبها با استفاده از شبیه عددی مایک ۲۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جزر و مد بر الگوی جریان و انتقال رسوب در مصبها با استفاده از شبیه عددی مایک ۲۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال رسوب
مقاله جریان جزر و مدی
مقاله مصب جزری
مقاله مصب مدی
مقاله مایک ۲۱
مقاله مصب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی خانیکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: لاری کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوی جریان و انتقال رسوب در مصب ها از مهمترین فرایندهای ساحلی موثر بر ریخت شناسی خط ساحلند. این عوامل، خود متاثر از امواج و جزر و مد می باشند. اهمیت موضوع فوق باعث شده است که امروزه متخصصان در پی بهترین روش مطالعه و اجرای شبیه های عددی در مورد حوزه های آبی باشند. در این تحقیق، به کمک شبیه سازی عددی تاثیر جریان های جزر و مدی بر انتقال رسوب و شکل عوارض رسوبی در مصب ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، محل اتصال یک خلیج کوچک به دریای آزاد، به وسیله نرم افزار مایک ۲۱ مطالعه شده است. شبیه مورد نظر تحت شرایط مختلف جزر و مد (با دامنه های مختلف ۰٫۵، ۱٫۵ و ۲٫۵ متری) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق موید ایجاد جریان های گردابی در حالت تبدیل از جزر به مد و یا بر عکس است. عملکرد این جریان های گردابی در حضور جریان های مدی (به سمت ساحل) و جریان های جزری (جریان های برگشتی)، باعث ایجاد کم عمقی هایی در بالادست و پایین دست مصب می گردد. شعاع گردابه های جزر و مدی، و عرض محدوده رسوبگذاری در طرفین دهانه، با دامنه جزر و مد رابطه مستقیم دارند. انتقال رسوب در دامنه های ۱٫۵ و ۲٫۵ متری در حالت مد غالب (انتقال رسوب به سمت خلیج)، در دامنه یک متری در حالت جزر غالب صورت می گیرد.