مقاله بررسی تاثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریسموس
مقاله مولر سوم
مقاله دندان نهفته
مقاله عوارض بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرزاده علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسنپورکاشانی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحی دندان مولر سوم نهفته واکنش های التهابی را به دنبال دارد که باعث درد و تورم و تریسموس می شود. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر عوامل مختلف قبل و حین عمل مثل سن، جنس و تجربه جراح بر میزان تریسموس بعد از جراحی مولر سوم نهفته می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر ۷۶ بیمار با نهفتگی های مختلف دندان عقل در فک بالا یا پایین شرکت کردند. عوامل قبل و حین عمل با توجه به معاینه های بالینی و رادیوگرافی در یک چک لیست ثبت گردید. میزان تریسموس از طریق بیشترین بازشدگی دهان در ناحیه دندان های سنترال قبل از عمل و ۴۸ ساعت پس از عمل بررسی شد. داده های به دست آمده، به وسیله نسخه ۱۵ نرم افزار SPSS و آزمون تی جفت شده تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان باز شدن دهان قبل از جراحی، حداقل ۲۲ و حداکثر ۶۵ و به طور میانگین ۴۷٫۱±۸٫۵ میلی متر بود. ۲ روز بعد از عمل، بیشترین میزان باز شدن دهان، حداقل ۸ و حداکثر ۶۲ و به طور میانگین ۲۸٫۵±۶٫۲ میلی متر بود. هیچ یک از متغیرها به جزء مورفولوژی ریشه، ارتباط مشخصی با میزان باز شدن دهان نداشتند. با وجود این، تریسموس در بیمارانی که توسط متخصصان جراحی شده بودند، کمتر از دستیاران بود. بیشترین تریسموس در موارد انجام شده توسط دانشجویان مشاهده شد. تریسموس در بیماران دارای اختلال های مفصل بیشتر از افراد عادی بود.
نتیجه گیری: میزان تریسموس در بیمارانی که مولر سوم با ریشه های مجزا و متباعد داشتند، به طور معناداری بیشتر بود.