مقاله بررسی تاثیر جایگزینی چربی با اینولین بر ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی خمیر و بافت کیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جایگزینی چربی با اینولین بر ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی خمیر و بافت کیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینولین
مقاله جایگزین چربی
مقاله خمیر
مقاله کیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دامن افشان پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فر مانیا
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی طرزی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اینولین به عنوان یک جایگزین چربی به منظور افزایش میزان فیبر و کاهش کالری و ایجاد ویژگی های عمل گرایی به فرآورده های نانوایی افزوده می شود. در این مطالعه تاثیر جایگزین کردن چربی با اینولین بر ویژگی های فیزیکی خمیر از جمله حجم مخصوص و دانسیته و ویژگی رئولوژیکی از جمله ویسکوزیته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین خمیر تهیه شده با ۲۰% جایگزین چربی و نمونه کنترل در صفات وزن مخصوص و دانسیته وجود نداشت (p>0.05). با افزایش اینولین به کار رفته در ساختار خمیر اختلاف معنی داری در ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی خمیر مشاهده شد. در حالی که ویسکوزیته خمیر تهیه شده با ۲۰% جایگزین چربی نسبت به نمونه کنترل کاهش یافت. بررسی استفاده از اینولین بر بافت کیک نشان داد که کیک تهیه شده با ۲۰% جایگزین چربی سفتی مشابه با نمونه شاهد داشت. با افزایش میزان جایگزینی چربی، سفتی بافت کیک ها افزایش یافت. به طوری که سفت ترین بافت در نمونه تهیه شده با ۶۰% جایگزین چربی مشاهده شد.