مقاله بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسوولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسوولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت اجتماعی
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله کارکنان
مقاله شرکت نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان فر سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی گل مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می رسد، مسوولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و مسوولیت پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسوولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی، پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه بوده است. تعداد نمونه مورد مطالعه ۴۰۰ نفر بود که با استفاده از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میانگین مسوولیت پذیری اجتماعی برابر ۸۳٫۵۱ است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (۱۰۵) در حد پایین تری قرار دارد و نشان می دهد کارکنان در سازمان مذکور از مسوولیت پذیری کمتری برخوردارند. نتایج نشان می دهد که جامعه پذیری سازمانی با مسوولیت اجتماعی در همه ابعاد دارای رابطه معنادار است. نتایج نشان می دهد کارکنان برای انجام مشاغلی که به آنان واگذار می شود، به مهارت های ویژه نیاز دارند، ولی آنان به آگاهی از هدف های بنیادی سازمان، وسیله های دستیابی به این هدف ها، مسوولیت های کاری خود و الگوهای رفتاری مورد پذیرش برای نقش هایی که از آنان توقع می رود نیز نیاز دارند. بنابراین، کارکنان از راه پذیرفته شدن در اجتماع سازمان، به شکل رسمی یا غیررسمی، از راه تماس های پیوسته و تجربه کاری با دیگران، به این اطلاعات دست می یابند.